Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014
Διαβάστε επίσης στην Εγκυμοσύνη
  • Ο Φυσιολογικός Τοκετός
    Ο Φυσιολογικός Τοκετός Ο φυσιολογικός τοκετός είναι η διαδικασία προοδευτικής λέπτυνσης και διαστολής του τραχήλου και στη συνέχεια…
  • Πρόκληση Τοκετού
    Η πρόκληση τοκετού είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την τεχνητή έναρξη της διαδικασίας τοκετού.…
  • Τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης
    Τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης Tα συμπτώματα της εγκυμοσύνης διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα. Κάποιες γυναίκες αντιλαμβάνονται κάποια συμπτώματα μέσα…
Follow Me on Pinterest