Σύνδεση  \/ 

Ειδικά σ' ένα παιδικό δωμάτιο ο κατάλληλος συνδυασμός χρωμάτων και στοιχείωνμπορεί να προσφέρει καλύτερη ψυχολογίαύπνο ακόμα και σχολικές επιδόσεις