Σύνδεση  \/ 

Πώς επιδρά η ενασχόληση με τη φύση στη σωματική και ψυχολογική ανάπτυξη ενός παιδιού ;

O Παιδικός Σταθμός στοχεύει στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών, ηλικίας δύο έως πεντέμιση ετών, μέσα από προγράμματα Προσχολικής Αγωγής.